Spoedcursus NT2 Nederlands voor hoogopgeleiden
5, 7 of 9 dagen residentiel, maar ook online, intensieve persoonlijk aangepaste privé-cursus & taalbad

Online spoedcursus Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen.

Ook nuttig voor wie in een ander continent woont: een Zoom alternatief dat even efficiënt is als een residentiële spoedcursus?
Probleem: niets gaat boven persoonlijk contact in een omgeving waar iedereen Nederlands spreekt. Dat biedt je tal van mogelijkheden tot informele correcties tijdens spontane gesprekken, bij de maaltijd of tijdens pauzes.
Precies dat persoonlijk contact en die efficiëntie moet je in een online spoedcursus zo dicht mogelijk benaderen. Dan hoeft jij of je beste aanwerving, collega, partner of vriend zich niet met een 'voor alle talen hetzelfde',  onpersoonlijke methode te behelpen.
Hier dus, als een residentiële cursus om een of andere reden niet kan, onze intensieve crashcursussen Nederlands, in online vorm: 

Online Nederlands leren, snel en goed.

Online spoedcursus Nederlands voor beginners: van A0 naar A2.

Online crashcursussen voor gevorderden: naar B1, B2, C1 en C2.

Contact: voor meer info of overleg om een en ander te bespreken? Mail richard@leernederlands.com

 

efficiënt online Nederlands leren in 5, 7 of 9 dagen of enkele weekends.Efficiënt Nederlands leren online.

Een efficiënte online spoedcursus voor hoogopgeleide beginners helpt je naar het ècht beheersen van  het A2 niveau in 5, 7 of 9 dagen. Of, in enkele weekends of wat langer gespreid, naar gelang van je voorkeur. Meer over de door de Europese Raad gestandariseerde niveaus taalvaardigheid.

Erg efficiënt is ook: erg intensief: 15, 21 of 26 online-modules van telkens 90' afgewisseld met de nodige tijd voor zelfstudie.
Die modules kun je - het intensiefst - spreiden over 5, 7 of 9 opeenvolgende dagen (= 3 modules per dag). Of je kunt ze - minder intensief maar met meer tijd voor herhaling - spreiden over 8, 11 of 13 opeenvolgende dagen (= 2 modules per dag).
Reken voor die herhaling en het inoefenen per module één uur of langer.
De modules focussen op mooie standaarduitspraak en zinsmelodie, correcte zinsconstructie en enkel de ècht nodige grammatica. Je leert zo het nodige vocabulaire van zo'n 1500 woorden. En tegelijkertijd krijg je (meer) inzicht in onze Nederlandse en Vlaamse omgangsvormen, cultuur en mentaliteit.
Je zelfstudie focust op verdere training daarvan via uit de online-les bijgehouden sleutelzinnen en de nodige schriftelijke oefeningen om - enkel essentiële - grammatica onder de knie te krijgen.

A2 ècht beheersen is nodig. Je (of je nieuwe collega, partner of familielid ) leert zo het nodige meest gebruikte vocabulaire, correcte uitspraak en zinsmelodie. Je leert correcte zinsbouw van zowel eenvoudige als samengestelde zinnen. En je leert alles wat essentieel is aan de Nederlandse grammatica. Als, maar wel 'als', je die 5 aspecten van het A2-niveau ècht beheerst, kan je  ook zelf hogerop naar B1, B2 en verder.

 

nederlands leren online via Zoom Online cursussen Nederlands voor beginners en gevorderden.

Voor deze online crashcursussen Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen verkiezen we Zoom. Dat laat zowel videogesprek, chat, de les opnemen en nog meer toe. Hier kan je dat programma, ook gratis, downloaden: Zoom.

1. Voor beginners: in 15, 21 of 26 modules van 90' naar taalvaardigheid Nederlands A2

Helemaal geen Nederlands kennen is eerder een voordeel. Zeker als je al een andere taal, buiten je moedertaal, kent. Het komt er, bij snel een vreemde taal leren, immers op aan structuren te herkennen. Opmerken van bijv. de vaste plaats van het vervoegde werkwoord of de regelmatigheid van vervoegingen. Maar ook op het 'in het oor' krijgen van regelmatigheden in uitspraak, klemtonen en zinsmelodie.

Om je - zonder onnodige tijdverlies aan grammatische details - in 15, 21 of 26 modules online Nederlands te leren, kiezen we voor een handboek als hulpmiddel: Totaal' de Anneke van de Broek. Dat vermijdt de valkuil van teveel op grammatica focussen. En, richt zich op je meteen leren herkennen van structuren in uitspraak, klemtonen, zinsmelodie. Zonder dat je daarvoor regels hoeft te onthouden.  Het vocabulaire sluit ook uitstekend aan bij de werk- en woon-situatie van hoogopgeleide anderstalingen in Nederland en Vlaanderen.
Zo kan je je, van module tot module, toeleggen op het - in natuurlijke leervolgorde - leren herkennen, begrijpen, immiteren en vlot beginnen spreken van Standaard Nederlands.
En, wees er gerust in: schoolmeesterig wordt je leraar tijdens zo'n online cursus Nederlands niet. Daar kan je de getuigenissen op na lezen.

2. Voor gevorderden - als je A2 al onder de knie hebt en snel hogerop wil.

Wil je dat je snel vlotter en ook in het Nederlands complexere gesprekken over werk en organisatie aankunnen?
Of wil je zelf sneller begrijpen wat je collega's, schoonfamilie, buren of vrienden onder elkaar bespreken? Om er helemaal bij te horen?
Of zo snel mogelijk over B1 naar B2 omdat je in Nederland of Vlaanderen wil studeren, doceren, of een (para)medisch beroep uitoefenen? En daarvoor minimaal B2 - om te beginnen - en zo snel mogelijk C1 nodig is?
Daarvoor heb je onder meer nodig:
Snel juist begrijpen
wat er gezegd wordt. In het Nederlands kunnen overleggen, je mening geven, kunnen argumenteren.
De essentie van complexe informatie vatten uit teksten, voordrachten, uitleg en andere technische discussies over je specialisme.
Vlot en spontaan in het Nederlands kunnen communiceren met collega's, medewerkers, studenten, patiënten, overheden, etc.

Voor zo'n cursus op maat van wat je precies nodig hebt, neem je best persoonlijk contact op met Richard van Egdom. Voor een gesprek  over wat de beste en meest duurzame manier is om dat doel te bereiken.
Als het om jezelf gaat, spreek dan per mail af voor een gesprek van zo'n 20' in het Nederlands over je doelstellingen. Richard kan zo je huidig niveau taalvaardigheid inschatten. En, op basis daarvan samen met jou overleggen over hoe je je project zo snel en efficiënt mogelijk, via cursussen en/of andere manieren, zou kunnen realiseren.

Contact : Op zoek naar een intensieve ècht efficiënte online privé-cursus Nederlands? Met een ervaren leraar ècht begaan om je vorderingen als coach? Je daardoor bij je manier van talen leren persoonlijk kan begeleiden? 
richard@leernederlands.com 

 

meer info over deze online en residentiële taalcursussen NederlandsInhoudstafel website snel goed Nederlands leren:

Hoe verloopt zo'n residentiële privé-spoedcursus Nederlands?

Evalueer je taalbeheersing Nederlands! 

Richard van Egdom en Inge Reinders ervaren docenten Nederlands als 2e taal  voor hoogopgeleide anderstaligen.

Boeiende getuigenissen van enkele oudstudenten. 

Wat kost zo'n efficiënte spoedcursus?

Nuttige downloads en links voor anderstaligen die Nederlands leren.

Samenvatting.

Contact: voor meer info of overleg om een en ander te bespreken? Mail richard@leernederlands.com

online Nederlans leren voor managers    Leer Nederlands in de natuur    Nederlandse cursussen