Spoedcursus NT2 Nederlands voor hoogopgeleiden
5, 7 of 9 dagen residentiel, maar ook online, intensieve persoonlijk aangepaste privé-cursus & taalbad

Europees Referentiekader Taalvaardigheid.

Het Europees Referentiekader Taalvaardigheid laat toe je taalbeheersing Nederlands met die van je moedertaal te vergelijken. Hieronder een korte beschrijving, een gedetaileerde beoordelingsschaal en - het belangrijkste - wat je aan grammatica en zinsbouw absoluut moet beheersen om als niveau A2 erkend te kunnen worden en je taalvaardigheid Nederlands zelfstandig verder te kunnen ontwikkelen.

Hoe evalueer je iemand zijn niveau taalvaardigheid Nederlands?

Algemeen overzicht van de Europese niveaus taalvaardigheid

Contact: Jij als je al Nederlands kent, of je baas, collega, medewerker, baas of vriend(in) kan ook met Richard afspreken voor een wat langer telefoontje in het Nederlands. Zo krijg je vrijblijvend een meer objectieve inschatting van je taalvaardigheid. Mail richard@leernederlands.com.

 

evaluatieschaal taalvaardigheid NederlandsHoe evalueer je de taalvaardigheid Nederlands van je hoogopgeleide baas, medewerker, collega of vriend(in)?

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees Referentie Kader - in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF). Het Europees ReferentieKader  onderscheidt 6 niveaus taalvaardigheid : van beginner A1 tot zo goed als tweetalig (near-native) C2. Uitgangspunt bij het bepalen van een niveau is wat je in een taal kan.
Via een reeks ik-kan stellingen beschrijft het ERK je niveau taalbeheersing.
Die niveaus stijgen naarmate je meer kan (wat) en hoe goed je dat kan.

Nederlands is in vergelijking met bijv. Duits, Frans of Slavische talen een makkelijkere taal. De nodige uitspraak, zinsmelodie, grammatica en syntaxis (wat) om correct Nederlands te spreken beheers je al op niveau A2.
Daarna stijgt je taalvaardigheid Nederlands quasi uitsluitend door hoe goed je dat kan. Vlotheid dus: uitbreiding van je vocabulaire en vlotter gebruik van samengestelde zinnen. Zoals gebruikelijk in een meer intellectuele, professionele en wetenschappelijke context. Meer grammatica en zinsbouw komen daar amper of niet bij kijken.

Het is belangrijk in te kunnen schatten of je collega, baas of vriend ècht A1 of A2 is. Belangrijk omdat verder doorstoten naar het in leidende functies of vlotte integratie in een vrienden- of familiekring toch belangrijke B1 en B2 enkel zonder foute spreekgewoonten kan = als die A2 basis ook echt beheerst wordt. Daartoe vind je hier in het Engels een samenvatting van de Nederlandse grammatica en zinsbouw op resp. A1 en A2 niveau:

Essential Dutch grammar level A1.

Essential Dutch grammar level A2.

Essential Dutch sentence structure level A1 independent clause.

Essential Dutch sentence structure level A2 subordinate clause.

 

europees refeferentiekader taalvaardigheidEen algemene overzicht van de ERK niveaus taalvaardigheid:

A : Basiskennis van het Nederlands:

A1
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken.
Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit.
Kan op een simpele wijze reageren, als de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk, ... ).
Kan communiceren bij simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen.
Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

B : Zelfstandig Nederlands spreken:

B1
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd.
Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.
Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.
Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied.
Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is, zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt.
Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen.
Kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C : Vaardig Nederlands spreker:

C1
Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden.
Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2
Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen.
Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen.
Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken.

Klik hier voor een meer gedetailleerde (zelf)beoordelingsschaal taalvaardigheid Nederlands.

Contact: Jij als je al Nederlands kent, of je baas, collega, medewerker, baas of vriend(in) kan ook met Richard afspreken voor een wat langer telefoontje in het Nederlands. Zo krijg je vrijblijvend een meer objectieve inschatting van je taalvaardigheid. Mail richard@leernederlands.com.

 

meer info over deze online en residentiële taalcursussen NederlandsInhoudstafel website snel goed Nederlands leren:

Hoe verloopt zo'n residentiële privé-spoedcursus Nederlands?

Intensieve online cursus Nederlands als tweede taal (NT2).

Richard van Egdom en Inge Reinders ervaren docenten Nederlands als 2e taal  voor hoogopgeleide anderstaligen.

Boeiende getuigenissen van enkele oudstudenten. 

Wat kost zo'n efficiënte spoedcursus?

Nuttige downloads en links voor anderstaligen die Nederlands leren.

Samenvatting.

Contact: Jij als je al Nederlands kent, of je baas, collega, medewerker, baas of vriend(in) kan ook met Richard afspreken voor een wat langer telefoontje in het Nederlands. Zo krijg je vrijblijvend een meer objectieve inschatting van je taalvaardigheid. Mail richard@leernederlands.com.